top of page

Acerca de

Marte POrtrett 2022-2_edited.jpg

Oppmerksomhetsbloggen
 

Fra Marte Wulff og Tiril Bryns feltnotater

Jeg og min kollega, forteller Tiril Bryn, har lenge hatt samtaler og prosess rundt det å lage kunst og innhold som peker mot en verden i samspill med naturen i oss og rundt oss. Et viktig spørsmål har vært: Hvordan kan vi se for oss den fremtiden vi ønsker oss?

 

Samtalen pågår fortsatt, og vi vil vi gjerne invitere flere inn. Derfor har vi startet Oppmerksomhetsbloggen.

 

Navnet har vi valgt fordi kraften i vår oppmerksomhet er enorm. Den er det mest verdifulle vi har, og en av få ting vi faktisk har stor grad av valgfrihet omkring.

 

Å forestille seg fremtiden slik man vil ha den, kan være både enkelt og vanskelig. Kanskje må man først finne ut av hva man faktisk ønsker seg, hva ens verdier er og hvem man vil være i møte med små og store utfordringer?

 

Vi mennesker skaper kontinuerlig verden omkring oss gjennom valgene vi tar, men mesteparten av det vi skaper er gjentakelser og variasjoner over ting som finnes fra før. Strukturene som har lagt grunnlaget for samfunnet vi kjenner i dag, er sterke. De fungerer på mange måter godt innenfor sin egen logikk, men det er en logikk og et verdensbilde hvor naturens intelligens og dens økosystemer for sjelden er med i regnestykket.

 

Konsekvensene av dette blir synligere for hver dag som går, og stadig flere ønsker at vi skal møte utfordringen og ta klima- og naturkrisa på alvor. Spørsmålet er hvordan.

 

Hva er veien videre?

Her begynner vår samtale: Hvordan kan vi se for oss en verden i samspill med naturen i oss og utenfor oss? Kanskje må vi lage en helt ny historie om hvem vi er?

 

Vi ønsker å rette vår oppmerksomhet mot fremtidens fortellinger, og vi gleder oss til å se hvor samtalen tar oss.

 

Blir du med?

bottom of page