Acerca de

Fagdag Alle .jpg Foto_ Ola Rosenlund.jpg

Mobilisering i musikkbransjen og på  kulturfeltet

Spillerommet - Nettverk for miljøengasert musikkbransje

I Norge er klima- og miljøsaken i stor grad et spørsmål om bevisstgjøring og mobilisering av innbyggere og næringsliv til å ta føring, heve stemmene og stille krav til myndighetene. Her er artister og kunstnere som sosiale entreprenører, innholdsskapere og sterke formidlere en stor, uutnyttet ressurs.

 

Bærekraft er en dynamisk prosess som krever kontinuerlig innovasjon. Innovasjon ligger i kunstens natur, og det er på høy tid at kultursektoren tar sin rettmessige plass ved bordet der fremtiden skapes

Derfor har jeg startet Spillerommet, i samarbeid med artistkollega (og naturgeograf) Einar Flaaa. Vi ønsker i første omgang å skape en sosial arena for å dele og utveksle kunst og kunnskap, samt åpne for debatt og diskusjon som kan inspirere til nye kreative og lønnsomme samarbeid på tvers av sektorer, utvidet engasjement, nye ideer og relevante kunstverk av både høykulturell og folkelig art.

Spillerommet er et nettverk for dialog og samarbeid rundt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, både innad i kultursektoren (i først omgang artister og skapende kunstnere), og mellom den, næringslivet, akademia og det offentlige og pressen. Vi tror kultur og kultursektoren kan spille en mye større rolle i det grønne skifte og mener den bør løpe som en rød tråd gjennom alle andre sektorer.

 

Vil vil bygge en plattform som bla. skal skape møteplasser og arrangementer som vi håper vil lede til ektefølt engasjement, klimahandling, nye ideer og initiativer så vi kan jobbe nedenfra og opp. Tanken er at vi ved å slå våre krefter sammen kan bli modigere og stå sterkere. Det vil vi tjene på, og det vil hele samfunnet tjene på. 

 

Vi har konsentrert oss om tre innsatsområder, rundt formidling, bevisstgjøring, politisk og holdningsskapende arbeid og folkelig engasjement:

 

1. Innspill: Fasilitere lavterskel seminarer, verksteder, kurs og debatter som skal bidra til bevisstgjøring og økt kunnskap om tematikken og politikken bak, setter fokus på mulighetene og kan inspirere til videre engasjement, klimahandling og nyskapende verk, eller nye samarbeid.

 

2. Samspill: Arrangere møteplasser og arrangementer som legger til rette for bedre kommunikasjon, utveksling av krefter og innovative samarbeid på tvers av sektorer (Kultur, øvrig næringsliv, akademia og det offentlige + pressen)

 

3. Utspill: Arbeidsgruppe med fokus på Spillerommets profil utad, tydelig kommunikasjon med og mellom forskjellige aktører og samhandling med pressen for god synlighet i media og samfunnet generelt.

Spillerommet har i løpet av kort tid blitt et viktig miljøinitiativ for artister og musikere. I den sammenheng viser vi til oppstartsmøtet 19. juli, i forbindelse med festivalen Langs Akerselva, hvor Spillerommet nå har fått fast plass som ansvarlig for seminarets klima- og miljødel.

Les sak om initiativet via denne lenken​