top of page

Acerca de

tiril og marte_edited.jpg

Fortellingsverksted og musikk

HVORDAN SKAL FREMTIDEN SE UT?
-
Tema : Verktøy for å møte dagens utfordringer gjennom musikk og fortelling

Hver tid har sine utfordringer. Nå, i vår tid, er vi midt i en natur- og klimakrise vi selv har forårsaket. Heldigvis har vi derfor mulighet til å løse den også

 

Denne workshopen handle om kreative verktøy for å møte utfordringene og endre på noen av fortellingene om oss selv. Som et motsvar til noen av dagens narrativer om forbruk, vekst og status, vil vi undersøke hva som er viktigst for hver og en av oss, og samarbeide om å se for oss en verden der disse verdiene er i fokus. Gjennom egne historier, musikk, fortelling og ulike teknikker vil vi jobbe med å se for oss fremtiden vi ønsker oss, slik at vi kan begynne å bevege oss mot den med optimisme, håp og endringsvilje.

 

Opplegget går ut på at vi først forteller om våre egne historier og hvordan vi har jobbet med å endre dem. Deretter holder vi et fortellerverksted hvor vi jobber med og lærer bort ulike fortellerteknikker individuelt og i plenum som deltakerne kan bruke i ettertid. Sammen med deltakerne lager vi deretter en helt ny fortelling om fremtiden. 

 

På slutten av workshopen skal vi fremføre fortellingen som er skapt, akkompagnert av improvisert musikk av Marte og hennes mangeårige samarbeidspartner; trompetist og produsent Sjur Miljeteig.

 

Innledningsvis og underveis vil Marte fremføre musikk fra sin nye plate, som er et både personlig og allmenngyldig konseptalbum om et menneske i møte med klimakrisen og kunstens mulige rolle. 

Musikk og poesi har den særegne evnen til å berøre og formidle gjennom følelsene, og kan løfte frem klima- og miljøutfordringene på andre måter enn de vitenskapelige og rent faktabaserte. Wulffs musikk og tekster beveger seg i dette skjæringspunktet for å bygger bro mellom vitenskapen og folks hverdagsliv, og gjøre det som føles stort, fjernt og uhåndterlig til noe som skjer nå, som angår oss og som vi kan gjøre noe med.

Fortelling: Når noen forteller en historie, er vår hjerne laget slik at den kan se for seg det som blir beskrevet. Jo bedre beskrivelsene er, jo tydeligere bilder kan det skape hos den som lytter. Denne evnen kan også til brukes å se for seg fremtidsscenarier. For å skape fortellinger om hvordan fremtiden skal se ut, kan vi bruke fortellingens struktur, med å definere hva vi ønsker oss og hvilke utfordringer vi har - og med dette som utgangspunkt, skape nye historier. Jo større utfordringer, desto vanskeligere, men også viktigere er det å se for seg at det finnes muligheter.

Praktisk:

Vi holder kurset for større og mindre grupper, bedrifter, foreninger, voksne og ungdom. Opplegget kommer i to versjoner, en foredragsversjon med musikk og inspirerende fortellinger, og en lenger kursversjon der publikum deltar i en kreativ og inspirerende workshop og får med seg verktøy til å skape sine egne, nye fortellinger om fremtiden og seg selv. Begge kan skaleres og tilpasses ift til tid og antall deltakere. 

 

Lengden på arrangementet avgjør hvor mye vi kan gå i dybden på hvert tema og hvor mange oppgaver og arbeidsverktøy vi kan gå gjennom. 

 

Kjernen i arbeidet vil være inpirasjon og samtale om tema og at vi har et fortellingsverksted hvor vi sammen lager en helt ny fortelling. Vår erfaring er at å lage en slik impro-fortelling, både er veldig morsomt og samtidig skaper ettertanke. Fortellingsverkstedet er inkludert i foredragsversjonen.

 

Det er også et mål at deltakerne får med seg konkrete verktøy som de kan bruke videre i etterkant.

bottom of page