top of page

Andreas Wahl gir en ryddig og enkel gjennomgang av den entydige forskningen og de vitenskapelige fakta bak klimaendringene, og forklarer hvorfor noen fortsatt sår tvil. (NB, fra 2018)

"En sunn økonomi i for det 21 århundre"

 

Økonom Kate Rawarth snakker om naturens tålegrenser og hvordan økonomien spiller inn.

(Eng. 15 min.)

"Hvordan forandre apokalyptisk tretthet til klimahandling"

 

Per Espen Stoknes om psykologiske barrierer og løsninger (Eng. 15. min). Fem år gammel, men like aktuell i dag.

PODCASTER:

Rett fram, podcast.

En varm, innsiktsfull, realistisk og konstruktiv podcast med et fokus etter mitt  hjerte: Rettferdige klimaløsninger. Går det an å bremse klimakrisa, samtidig som vi skaper en bedre verden for alle? Laget av Andreas Ytterstad og Ingerid Salvesen til den årlige konferansen Broen til fremtiden, som jeg også anbefaler på det sterkeste.


Energi og Klima, pocast

"Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Energi og Klima har som ambisjon å sette norske beslutningstakere i stand til å gjennomføre det grønne skiftet med stil"


Klimapodden - 12 Miljøløsninger med Geir Ramnefjell og Bård Vegard Solhjell

En gjennomgang av klimautfordringer paret med løsninger.
De jeg har hørt balanserer alvor og håp med fakta på en god måte. (NB 2018/19, så , ikke helt oppdatert)
bottom of page