top of page

Acerca de

46073997_383275248912504_6788682259323944960_n_edited.jpg

Engasjement i praksis

Velkommen hit! 

Synes du det er vanskelig å vite hvordan du skal møte klima- og miljøkrisen? Tenker du at det ikke betyr så mye hva akkurat du gjør, eller er du frustrert over at det går for sent? Sørger du, eller er du redd for fremtiden? Eller synes du det er spennende tider? Jeg har vekslet mellom alle disse følelsene og mange flere.

 

Som miljøengasjert artist, tror jeg på en kunstnerisk og kreativ tilgang til klima- og miljøsakens utfordringer og muligheter. 

Gjennom musikk, tekst, scenekunst og skaping av møteplasser vil jeg bygge bro mellom fakta og følelser. Jeg er interessert i hvordan vi kan gjøre det som føles stort, fjernt og uhåndterlig til noe som skjer nå, som angår oss og som vi kan gjøre noe med. 

For helt ærlig: Dette er ikke noe vi kan velge til eller fra. Store, inngripende endringer vil skje, enten vil det eller ei. Spørsmålet er om vi skal vente til de blir tredd ned over hodet på oss helt utenfor vår kontroll, eller om vi selv skal ta grep ift. å tilpasse oss, gå foran og sette noen av premissene selv.

Kulturen skaper sosiale møteplasser som styrker samhold, refleksjon og demokrati i praksis. Et mangfoldig og levende kulturtilbud som er tilgjengelig for alle er en forutsetning for positiv samfunnsutvikling, og for omstillingen. 

 

 Det ligger styrker i kunstneriske verktøy som samfunnet trenger.  I årene frem mot 2030, er det dette jeg vil fokusere på. Hvis du vil bidra med ditt, vil jeg gjerne hjelpe deg med å finne din vei. 

Marte

bottom of page